Voorbereidende werken op site oude Heilig Hartziekenhuis gaan van start

13 December 2022
Projectontwikkelaars maken werk van gezonde omgeving door gespecialiseerde firma 700 ton asbest uit oude ziekenhuis te laten halen

Op de oude ziekenhuissite tussen de Meensesteenweg, Wilgenstraat, Westlaan en Rode-Kruisstraat, beter bekend als de site ’t Heilig Hart, wordt deze week begonnen met de voorbereidende werken om het vroegere ziekenhuis een nieuwe toekomst te geven. Projectontwikkelaars Coussée Bouw & Project en ION slaan de handen in elkaar om de verlaten site in het centrum van de stad in samenspraak met de buurt en het stadsbestuur te herontwikkelen, opwaarderen en nieuw leven in te blazen. In eerste instantie doen zij een beroep op een gespecialiseerde firma om alle asbest met de grootste zorg uit de leegstaande gebouwen weg te halen. “De toekomstige bestemming van de site wordt op vandaag nog grondig bestudeerd”, zeggen de ontwikkelaars. “In ieder geval is deze eerste stap sowieso nodig om een betere leefomgeving te creëren. Onze zorg gaat immers uit naar een gezonde buurt, en daar maken we graag nu al werk van.”

Tot het gebruik ervan in 2001 werd verboden, werd asbest gebruikt in meer dan 3.500 toepassingen bij de constructie van vastgoed. In liefst 2,7 miljoen gebouwen in Vlaanderen zit de stof verwerkt, meestal omwille van zijn brandwerende en isolerende eigenschappen of als wapening in cement. Ook in de gebouwen van het vroegere ziekenhuis ’t Heilig Hart (AZ Delta), waarvan de eerste steen in 1924 is gelegd en sindsdien stelselmatig is uitgebreid, zit er asbest verwerkt.

“In Vlaanderen bevatten alle gebouwen en infrastructuur ouder dan 2001 zo’n 2,3 miljoen ton aan asbesthoudende toepassingen. In ​ het vroegere ziekenhuis heeft een gecertificeerde asbestdeskundige naar schatting 700 ton asbest teruggevonden die we nu uit de site willen verwijderen. De stof zit vooral verwerkt in het pleisterwerk. Op termijn zou het aanwezige asbest een risico kunnen vormen als door beschadiging, veroudering of verwering schadelijke asbestvezels vrijkomen in de omgeving. Om het hier zeker niet zo ver te laten komen, schakelen we de gespecialiseerde firma Verhelst Aannemingen uit Oostende in om alle asbest nu al zorgvuldig te verwijderen. Zo dragen we ook ons steentje bij aan het doel van de Vlaamse overheid om tegen 2040 met z’n allen in een asbestvrij Vlaanderen te wonen.”  Boris Parmentier, senior project developer van ION

 

Gezonde site

Sinds het ziekenhuis in juni 2020 verhuisde naar hun nieuwe campus in Rumbeke staan de gebouwen er leeg en verlaten bij. De projectontwikkelaars Coussée Bouw & Project uit Roeselare en ION uit Waregem hebben de ambitie om de site in de nabije toekomst een nieuwe bestemming te geven. De studie naar de herontwikkeling van de site is momenteel volop bezig.

“Onze eerste zorg gaat nu uit naar een gezonde site. Elke stap wordt minutieus gemonitord en grondig voorbereid. De hele operatie om de site voor te bereiden op een nieuwe invulling is onderhevig aan de strengste veiligheidsprotocollen en laat geen enkele ruimte voor gezondheidsrisico’s. Integendeel, de sanering houdt in dat we elk potentieel contact met omwonenden net volledig uitsluiten. De ontmantelaars dragen beschermende kledij en maskers omdat ze met de stof in contact kunnen komen, omwonenden hoeven zich echter geen zorgen te maken. De zones waar er asbest verwerkt zit, worden per zone hermetisch afgesloten en in onderdruk geplaatst, zodat geen asbestdeeltjes kunnen ontsnappen. Alles wordt ook met gespecialiseerd transport weggevoerd naar een vergunde stortplaats. Dit hele proces is een delicate taak, dus geven we de specialisten ook alle tijd die ze nodig hebben. We gaan ervan uit dat deze voorbereidende werken ongeveer een half jaar in beslag zullen nemen.”                                      Leonie Coussée van Coussée Bouw & Project

Minder hinder

Met de stad worden duidelijke afspraken gemaakt om eventuele hinder voor omwonenden te beperken.

“Werken zónder hinder is uiteraard niet mogelijk. Maar we willen er alles aan doen om die voor iedereen maximaal te beperken. ​ Wie op welke manier dan ook enige vorm van overlast zou ondervinden, vragen we ons zeker te contacteren zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken.” Boris Parmentier, senior project developer van ION

De omwonenden zijn schriftelijk op de hoogte gebracht van de voorbereidende werken. Zodra er zicht is op de plannen van de nieuwe invulling van de site, zal de hele buurt opnieuw worden ingelicht en uitgenodigd op een overlegmoment.

Interesse in de toekomstige plannen? Volg het hier.

Deel dit nieuwsbericht