Toekomstige invulling van de Heilig Hartsite te Roeselare

Historisch geheugen bewaard

Nu het ziekenhuis AZ Delta zijn campussen in de Westlaan en de Wilgenstraat verlaat, rijst bij velen de vraag naar de herinvulling van die sites. De Roeselaarse bouwondernemer en projectontwikkelaar Coussée Bouw & Project en Zorggroep H. Hart uit Kortrijk slaan de handen in elkaar om er een uniek project te realiseren waarbij ze wonen en zorg op innovatievewijze verenigen in het groen.


Elke Roeselarenaar associeert de H. Hart-site op de hoek van de Meensesteenweg en de Wilgenstraat met zorg. Dat kan niet verbazen, want al bijna honderd jaar wordt op die plek ziekenzorg verleend. Die zorg maakt deel uit van het collectieve geheugen van de stad. “Dat historische geheugen zal bewaard blijven,” verzekert Wino Baeckelandt, algemeen directeur van Zorggroep H. Hart uit Kortrijk, “want zorg zal ook in de toekomst belangrijk blijven op de H. Hartsite.”

Wat weinig Roeselarenaars daarentegen weten is dat de site wordt doorsneden door de Collievijverbeek. Die beek is immers al lang overwelfd en dus onzichtbaar. “Het tracé van die beek wordt de drager van een groenzone waarlangs het aangenaam wonen wordt,” aldus Dirk en Stefaan Coussée, gedelegeerd bestuurders van bouwondernemer en projectontwikkelaar Coussée.

Versterken

Wonen en zorg zullen elkaar op de H. Hart-site aanvullen en versterken. Zorggroep H. Hart is pionier van een integrale benadering van zorg en dienstverlening en verenigt daarom tal van zorgvoorzieningen – van kinderopvang tot ouderenzorg – op eenzelfde site. Bovendien stopt ze die zorg niet weg, maar maakt ze haar zorginstellingen publiek toegankelijk. “Zo verwelkomen we op onze campus in Kortrijk dagelijks vele studenten en buurtbewoners in Buda Kitchen, de bistro en co-workingplace die we uitbaten op de gelijkvloerse verdieping van onze serviceappartementen Budalys en die een erg populaire ontmoetingsplaats is geworden,” vertelt Wino trots.

Ook Coussée gelooft in de kracht van het versmelten van wonen met andere functies. Zo bouwde de bouwonderneming en projectontwikkelaar in een publiekprivate samenwerking met het stadsbestuur van Roeselare de site de Munt uit tot een levendige ontmoetingsplek in het hart van de stad. “Wonen en winkelen worden er aangevuld en versterkt met de vele activiteiten die het aanpalende kenniscentrum ARhus organiseert,” getuigt Stefaan.

Hoe wonen en zorg elkaar op de H. Hartsite zullen aanvullen en versterken – waar elk van die functies exact een plek krijgen en wanneer de betrokken werken precies worden uitgevoerd – staat vandaag nog niet vast. Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) dat de voorschriften omschrijft waarbinnen ontwikkelaars een en ander kunnen realiseren, is pas onlangs van kracht geworden. “Nu we de krijtlijnen kennen waarbinnen we onze ambities kunnen waarmaken, gaan we heel goed nadenken hoe we dat het beste doen”, aldus Wino. “En dat doen we niet alleen, maar samen met experten op het vlak van kwalitatieve ruimtelijke planning en architectuur,” vult Dirk aan.

Verzorgen

Wat wel al vast staat, is hoe Zorggroep H. Hart haar zorgaanbod op de site in de Westlaan in de nabije toekomst uitbreidt. Op die site – die vele Roeselarenaars nog steeds ‘Maria’s Rustoord’ noemen – leunen het woonzorgcentrum Westerlinde van de zorggroep en een aantal zorgafdelingen van AZ Delta tegen elkaar aan. Nu AZ Delta de site verlaat, neemt Westerlinde de vrijgekomen ruimte in om haar woonzorgcentrum uit te breiden van 70 naar 122 bedden.

“Die 122 bedden verhuizen we later naar de nieuwe zorgfaciliteiten die we op de site in de Wilgenstraat bouwen”, licht Wino toe. In die faciliteiten zal niet alleen het woonzorgcentrum Westerlinde huizen; ook een dienstencentrum – het eerste private lokaal dienstencentrum in de regio dat het aanbod van de lokale dienstencentra van het Roeselaarse zorgbedrijf Motena zal aanvullen – zal er onderdak vinden. “Als na de verhuizing van het woonzorgcentrum de site op de Westlaan vrijkomt, gaan we ook die site ontwikkelen,” vervolledigt Stefaan het geplande toekomsttraject voor die site.

Vergroenen

De nieuwe ontwikkelingen in de Westlaan en de Wilgenstraat zullen die sites, die vandaag erg versteend zijn, aanzienlijk groener maken. Op de H. Hartsite in de Wilgenstraat komt heel wat groen dat onder meer langs het tracé van de ingekokerde Collievijverbeek wordt aangelegd: zo schrijft het toepasselijke ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor dat het stadsbestuur heeft opgemaakt in de lijn van zijn ambities om de stadskern te vergroenen.

Coussée en Zorggroep H. Hart onderschrijven die ambities ten volle en vormen de projectsite om tot een groene oase, die niet alleen een veilige thuishaven is voor bewoners en zorgontvangers, maar ook een uitnodigende ontmoetingsplaats voor anderen. Bovendien zullen alle nieuwe gebouwen op de H. Hartsite aantakken op het warmtenet dat over de site loopt. Dat warmtenet brengt water dat is opgewarmd door de verbrandingsoven naar tal van gebouwen in de stad om ze te verwarmen.

“Het project dat Coussée en Zorggroep H. Hart realiseren in nauw overleg met het stadsbestuur, wordt dan ook een toonbeeld van duurzame stadsontwikkeling,” aldus Kris Declercq, burgemeester van de stad. “Een project dat binnen een publiek toegankelijk groengebied niet alleen wonen met zorg verbindt, maar ook met onderwijs, want de hogeschool VIVES blijft op de site actief. Omwille van wat Coussée en Zorggroep H. Hart eerder al in die geest van verbinding en vergroening hebben gerealiseerd, ziet het stadsbestuur samen met alle Roeselarenaars uit naar de plannen die zij nu gaan uitwerken,” besluit hij.
Deel dit nieuwsbericht