Herbestemming verlaten ziekenhuis krijgt vorm

27 januari 2023

Wonen, zorg én groen zijn rode draad in masterplan nieuwe woonbuurt

’t Heilig Hart wordt ’t Groen Hart. Dat blijkt uit het masterplan van projectontwikkelaars Coussée Bouw & Project en ION. Zij slaan de handen in elkaar met Zorggroep H. Hart Kortrijk, die mee investeert om de site van AZ Delta in Roeselare een nieuwe, duurzame toekomst te geven waar wonen, zorg en groen elkaar ontmoeten. “Het oude, verlaten ziekenhuis willen we graag vervangen door een groene woonbuurt en een park van 2 hectare”, zeggen de ontwikkelaars. De verkavelingsvergunning is zopas ingediend en kan de basis vormen voor een levendige, open buurt met bijna 200 appartementen en woningen. Zorggroep H. Hart wil er een woon-zorghotel met 120 studio’s realiseren, een lokaal dienstencentrum aangevuld met assistentiewoningen en een residentie voor personen met motorische beperking. In de gebouwen is ook ruimte ingepland voor commerciële nevenactiviteiten die de buurt kunnen ondersteunen.

De oude ziekenhuissite tussen de Meensesteenweg, Wilgenstraat, Westlaan en Rode-Kruisstraat in Roeselare wordt momenteel volop gesaneerd. 700 ton asbest wordt verwijderd uit de oude gebouwen om met een propere en vooral gezonde lei van start te kunnen gaan met de langverwachte herontwikkeling.

De stad Roeselare heeft de afgelopen jaren grondig onderzoek gedaan naar de mogelijkheden op de site en die vastgelegd in een Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP). Op basis daarvan zijn de ontwerpers aan de slag gegaan voor de opmaak van een masterplan dat de contouren van de nieuwe woonbuurt vastlegt.

Nieuw park van 2 hectare

De verkavelingsvergunning die projectontwikkelaars Coussée Bouw & Project en ION zopas hebben aangevraagd, laat het toe om met verschillende bouwzones te werken die variëren in hoogte en diepte. Op die manier kan de herbestemming van de imposante ziekenhuissite van AZ Delta, campus Wilgenstraat leiden tot een open buurt en kan er maximaal worden ingezet op ontharding.

“Door te werken met aparte gebouwen en één hoogbouw ​ kunnen we de site – die vandaag ​ 100 procent verhard is door asfaltparking en verlaten gebouwen – maximaal vergroenen. Maar 28% van de totale oppervlakte van het terrein zou worden bebouwd, zodat we een park van 2 hectare kunnen creëren met tal van wandel- en fietspaden. Dit openbaar park zal niet alleen een meerwaarde zijn voor de toekomstige bewoners en hun bezoekers, ​ maar ook voor wie nu al in de buurt woont.” Boris Parmentier, projectontwikkelaar ION

Spons voor de buurt

Het park, dat het traject van de ingekokerde Collievijverbeek kan volgen en een groene corridor creëert tussen de Meensesteenweg en de Westlaan, is ook belangrijk voor de recuperatie van alle hemelwater. Door onder meer te werken met niveauverschillen kan de herontwikkelde site het hemelwater maximaal vasthouden en absorberen.

“Als bedrijf uit Roeselare kennen we de waterproblematiek van de buurt. In 2016 kende de ziekenhuissite grote wateroverlast. Het nieuwe park dat we willen aanleggen, zal ervoor zorgen dat er opnieuw water kan infiltreren in de bodem en de 280 bomen en planten die we willen aanplanten zullen het hemelwater absorberen. Het park wordt verder zo ontworpen dat het zal fungeren als ‘spons’ en de omgeving - zelfs bij hevige neerslag - zo veel mogelijk wordt gevrijwaard van wateroverlast.” Leonie Coussée, projectontwikkelaar Coussée Bouw & Project

Jong en oud

In het masterplan dat voorligt, wordt de zuidelijke vleugel van het ziekenhuis bewaard. Dat deel zou worden ontmanteld en omgebouwd tot een duurzaam appartementsgebouw. Centraal in het project is een nieuwbouwzone van drie aaneengesloten bouwblokken met variërende hoogte van vijf, acht en zestien verdiepingen voorzien die zowel het woon-zorghotel, assistentiewoningen, lokaal dienstencentrum als appartementen kan huisvesten. Langs de groene corridor die in de nieuwe buurt gecreëerd wordt, is ook de mogelijkheid voorzien om een kleinschalig woonproject te bouwen voor personen met een motorische beperking.

Aan de kant van de Wilgenstraat wordt de mogelijkheid voorzien om 37 sociale woningen op te trekken, die net als alle andere gebouwen op een lokaal warmtenet kunnen worden aangesloten.

“Sinds de eerstesteenlegging in 1924 van het vroegere ziekenhuis staat de locatie in het teken van de zorg voor mensen. Wij willen met Zorggroep H. Hart, die actief is in de ouderenzorg, thuiszorg en kinderopvang, dit historisch geheugen in ere houden en nieuw leven inblazen met onder meer een modern woon-zorghotel ​ ter vervanging  van onze huidige campus aan de Westlaan. Onze toekomstige zorg en dienstverleningsprojecten worden creatief geïntegreerd in de totaalontwikkeling." Wino Baeckelandt, Zorggroep H. Hart

“In het oude ziekenhuis was iedereen welkom, en die traditie willen we dit ook doortrekken in de nieuwe ontwikkeling met ruimte voor wonen en zorg. Er is ruimte voor mensen die zorgbehoevend zijn, voor jong en oud, en we zullen in de residentiële gedeeltes ook inzetten op betaalbaar wonen.” Leonie Coussée, projectontwikkelaar Coussée Bouw & Project

Ook aan de lokale economie is gedacht. Aan de kant van de Westlaan wordt ruimte voorzien voor een supermarkt. Zorggroep H.Hart realiseert aan de zijde van Meensesteenweg een eigentijdse bistro en take-away. Vlak aan het nieuwe park is er de mogelijkheid voorzien om horeca en een handelspand te realiseren.

De ontwikkelaars houden zich er ook aan enkele historische elementen tijdens de voorbereidende werken te vrijwaren en een nieuwe plaats te geven.

“Niet alleen willen we de zuidelijke ziekenhuisvleugel, waar vroeger de toegang van het ziekenhuis was, volledig renoveren, we willen ook enkele merkwaardige stukken zoals het Mariabeeld en het naambord ‘Kliniek van het Heilig Hart’ een ereplaats geven in het toekomstige park.” Boris Parmentier, projectontwikkelaar ION

Fiets en wandelpaden

Samen met mobiliteitsexpert Vectris werd de mobiliteit op en rond de site grondig bestudeerd en geanalyseerd.

“Om het parkgevoel optimaal te versterken, laten we de auto van de voorgrond verdwijnen en willen we de parkeerplaatsen voor de nieuwe appartementen in ons plan graag ondergronds voorzien. Het park is er voor de zachte weggebruiker. Er zal dwars over de site een fietspad lopen en doorheen de volledige site worden ook wandelpaden aangelegd.” Leonie Coussée, projectontwikkelaar Coussée Bouw & Project

Als alles volgens schema verloopt, willen ION, Coussée Bouw & Project en Zorggroep H. Hart in 2024 starten met de opbouw. In een eerste fase zal de focus liggen op het zorggedeelte en de residenties die erop aansluiten.

Deel dit nieuwsbericht